Livet

ILivet består av mange fasetter mellom fødsel og død. Vi har ønsker, håp og lengsler for hvordan livet skal bli. Underveis går livet sin gang med sorger og gleder, vi blir påvirket og preget individuelt av dette. Mye avhenger av hvilket material (les:kultur, genetikk, miljø mm.) du eller jeg er laget av. Gjennom vann og ulike organiske og uorganiske materialer, illustrerer bildene livet, og den fantastiske patina livet har gitt oss.