Ser deg

Ser deg, er en serie fotografier der jeg blir nysgjerrig på personen på bildet, hva er det han eller hun ser som jeg ikke får ta del av.

Jeg føler meg utestengt fra noe som fanger dette menneskets oppmerksomhet, pga at det er utenfor mitt synsfelt.

Hva ser dem, og hva tenker dem om det de ser og opplever.

Hva gjør det med meg, eller deg?