Arbeidstid

Det er mange mennesker rundt oss som gjør en fantastisk innsats. De er på arbeid for oss og holder hele vårt samfunn sammen.

Det er mennesker som deg og meg.

Jeg har med mitt kamera fanget noen ulike situasjoner der folk har vært på arbeid mitt iblant oss.

Noen mennesker farter forbi uten å legge merke til dem, noen få stopper opp et øyeblikk og lurer på hva som skjer.

Respekterer vi dem som arbeider rundt oss godt nok?