Hunsfos Fabrikker

Hjørnesteinsbedriften i Vennesla gikk konkurs i 2011. Ut fra egen interesse for gamle fabrikkmiljøer, utstyr og industriarbeidere fikk jeg anledning til å fotografere nedmonteringen av Hunsfos Papirfabrikk.


Siden jeg er opptatt av detaljer, former og strukturer ble dette et spennende prosjekt, samtidig som bildene dokumentere en epoke som er over.