Artspots er Elisabeth Bornings bildebedrift.

Jeg er født i 1949, oppvokst i Borås og Alingsås i Sverige, men har bodd i Norge siden 1970.

Jeg  har alltid hatt en lengsel etter det kunstneriske. Min ferd begynte med maling, men gikk over til fotografiets verden, og jeg har fotografert siden 1996.

Jeg har gått på Oslo Kunstfagskole i 2 år, Agder School of Art and Design i 2 år og Sørlandets Fotografskole i 3 år.

Jeg interesseres av mange ulike sjangere. Gjennom kameralinsen forsøker jeg på den ene siden å fange verdens mangfold og på den andre siden de eksistensielle problemstillingene. For meg blir det en miks mellom det emosjonelle og det konseptuelle.

Gjennom reiser henter jeg inspirasjon fra stemninger, mennesker, miljøer og kulturer.

Jeg prøver å fange kontrastene fra små og store byer. Fra subkulturer til det mest ultra moderne.

Fotografiet er et fantastisk medium

Evnen til å fange lys og holde fast på det. Vi kan fange virkeligheten, og vi kan forme verden rundt oss, plukke ut ørsmå detaljer - fange inn kjempesvære strukturer og landskap.  Her ser du grunnelementene jeg jobber med. Naturen rundt oss - lys, vann. luft, jord. tid og reisene nær og fjern. Nysgjerrighet er en drivkraft, behovet av å se skjønnheten i det meste. Mange bilder skaper jeg av det jeg ser rundt meg som interesserer meg. Andre blir til fordi noen har bedt meg lage en bildeillustrasjon eller en bildefortelling.

Velkommen til mitt sted på nettet.