Om Artspots

Dette er mine nettsider. Jeg heter Elisabeth Borning.

Elisabeth Borning

Elisabeth Borning, født 1949, oppvokst i Borås og Alingsås i Sverige, men har bodd i Norge siden 1970. Elisabeth er tannpleier men har alltid hatt en lengsel etter det kunstneriske. Hennes ferd begynte med maling men gikk over til fotografiens verden og har fotografert siden 1996. Elisabeth har gått på Oslo Kunstfagskole i 2 år, Agder School of Art and Design i 2 år og Sørlandets Fotografskole i 3 år.

Elisabeth interesseres av mange ulike sjangere. Gjennom kameralinsen forsøker hun på den ene siden å fange verdens mangfold og på den andre siden de eksistensielle problemstillingene. For henne blir det en miks mellom det emosjonelle og det konseptuelle. Gjennom reiser hentes inspirasjon fra stemninger, mennesker, miljøer og kulturer. Elisabeth prøver å fange kontrastene fra små og store byer. Fra subkulturer til det mest ultra moderne.